Spěwne teksty

 

su za mnje pućowanje po mojim nutřkownym swěće. Hdyž sej je w slědźe jich nastaća wobhladuju, móžu derje přirjadować, kotre temy su mje hdy jimali.

 

Tu někotre z mojich najlubšich tekstow: 

 • Što bych ja činiła, hdy bych tebje pódla sebje njeměła
 • Hdyž ja kupuju
 • Ty sy dešć a ja sym słónco
 • Smy jónkrótni

 

Dźiwadłowe hry

 

Tež žiwosć a mnohostronskosć dźiwadła mje fascinuje, hač jako přihladowarka abo jako awtorka. Dotal su sćěhowace hry nastali:

 

 • 1999 Wurywanki (zhromadnje z Dušanom)
 • 2008 Dobre ranje (za klankodźiwadło)
 • 2012 W putach Čorneho pana (za serbske dźěćace a młodźinske dźiwadło, po swojim romanje)

Serije w Płomjenju

 

 

Nimo wěcnych tekstow wozjewjam w Płomjenju tež rady dwulětne serije. Zhromadnje ze swojim synom filujemoj tak dołho na idejach a čerwjenej nitce, doniž tekst prawje njesedźi. Dotal sym tute serije napisała:

 

 • comic Jank a Hanka pola piratow. W pokročowanjach, z rysowankami Dragana Bosnića.
 • 2005-2006 Dyrdomdeje na łuce. Wo dožiwjenjach někotrych zwěrjatkow.
 • 2006 wjacore bajki
 • 2007 comicowa serija Dyrdomdeje z potworami. Z rysowankami Matthiasa Seifferta.
 • 2008-2009 Na našej dróze. Dožiwjenja Katki, Leńki a Stanija pola Ambroša, kiž ma wulku zahrodu a wjele časa.
 • 2010-2011 Njewšědne počinki Mudrakec dźěda. Mudrakec dźěd je jara wunamakawy, jenož zo so chětro wjele nimo kuli.
 • 2012-2013 W dalinach swětnišća. Lizka a Danko dožiwitaj zhromadnje z kompjuterom Zinju wšelake dožiwjenja w dalinach swětnišća.
 • 2014-2015 W dolinje při rěce. Dyrdomdeje myški Měrki, myški Piwki, šwinca Hynca, zajaca Zubaka a sowy Hłowy na łuce a w lěsu.
 • 2016-2017 Štom wšěch časow. Pućowanja Lindy a Miloša po zašłosći a přichodźe, z pomocu magiskeho duba.
 • 2018-2019 Naš mały statok. Pjeć zwěrjatkow dožiwi tajke a wonajke dźiwnostki na wopušćenym statoku.
 • 2020-2021 Wječor w zwěrjencu. Što stawa so wječor po zawrjenju w zwěrjencu?

Rěčne hry

 

Nimo spisowaćelnja sym tež lěta dołho serbšćinu jako cuzu rěč wuwučowała. Při tym sym wjele hrajnych aspektow zapřijała a zasadźowała, z čehož su tež rěčne hry nastali:

 • 2001: Super bis, přełožk, ELI (hra z prašenjemi a so hodźacymi wotmołwami)
 • 2002: Skoč abo kroč, z rysowankami Dragana Bosnića (wobšěrny kwiz k wědźe wo Serbach a serbšćinje, wudał je ju Serbski gymnazij Budyšin)

Runje tak do rjada wuknjenja rěče słuša tež wuknjenska app Online serbsce wuknyć, kotruž sym sobu stworiła:

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2020 Lubina Hajduk-Veljković