Přełožene knihi a słuchohry

 

Hižo wjele lět połožuju zhromadnje z Dušanom tež dźěćace a młodźinske twórby ze serbišćiny do serbšćiny. Stajnje rozhladuju so za so nowymi twórbami:

 

Jasminka Petrović: Lěćo za započatkarjow

Ludowe nakładnistwo Domowina 2017, 144 str.

 

Je to młodźinska kniha, kotruž sym ze serbišćiny přełožiła. Hłowna wosoba je 13-lětna Sofija, kotraž po nocach wo swojich dožiwjenjach z dwěmaj wowkomaj na kupje Hvar rozmysluje, ale tež wo žiwjenju a jeho njesprawnosćach, wo kuntworach a wězo tež wo hólcach. Štó pak su wony dźěd a naduty hólc, na kotrychž wowka tak alergisce reaguje? Što je so w zašłosći stawało, wo čimž wona ničo njewě?

Kniha je w lochkim a zabawnym stilu napisana, jima pak to tež chutnych temow. Mjeztym je sej hižo wjacore myta wudobyła.

 

 

Beata Mičerlichowa: Mortwa w grobli

Ludowe nakładnistwo Domowina 2013, 198 str.

 

Mortwa w grobli je zdobom prěnička Beaty Mičerlichoweje a prawy błótowski krimi. Ma zajimawe a swojowólne figury, prawu błótowsku atmosferu a napjaty plot. Što trjebaš wjace za nazymske popołdnjo, hdyž chceš so raz do hinašeho swěta zanurić?

 

 

Dušan Radović: Kapitan John Piplfoks

Tuta słuchohra bu w lěće 2003 w Serbskim rozhłosu wusyłana. Je to zabawna stawizna wokoło piratowskeje łódźe a jeje dyrdomdejow.

 

 

Ivan Kušan: Koko a operacija Barbarossa

Ludowe nakładnistwo Domowina 2001, 200 str.

 

Je to dźěćaca kniha Ivana Kušana ze serije "Koko", mój prěni knižny přełožk zhromadnje z mojim mužom Dušanom. W małym krimiju wuslědźi Koko, čehodla ma jeho sobušuler Marko dwě mjeni a čehodla chodźi samo do dweju šulow. Dyrdomdejske powědančko je w lěće 1995 w Zagrebje wušło.

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2020 Lubina Hajduk-Veljković